Skip to main content

Daimi Bağlılık

SÖKTAŞ olarak sürdürülebilirliği entegre bir yaklaşım ile benimsiyor ve çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerin birbiriyle bağlantılı ve birbirine bağımlı olduğuna inanıyoruz. Bütüncül bir bakış açısıyla, tüm insanlara ve gezegene fayda sağlayan daha sürdürülebilir ve dayanıklı sistemler yaratmaya çalışıyoruz.

Sürdürülebilir gelecek dediğimizde sadece tekstil işimizden bahsetmiyoruz...

Toprağın gelecek nesiller için korunması

Sürdürülebilirlik Projelerimiz

Toplum için değer yaratmak

Toplum için değer yaratmak